شماره های تماس

آموزش تصویری ساخت بخاری ساده در خانه

ساخت بخاری برقی فن دار در خانه | در این آموزش هیتر خانگی را مشاهده میفرمایید که توسط کاربر در منزل تولید میگردد. این بخاری بسیار هوشمندانه میباشد و آن را میتوانیم بهترین سیستم بخاری دست ساز بنامیم. راحتی در ساخت در کنار استفاده از ابزارهای ارزان قیمت از مهمترین ویژگی های این بخاری های دست ساز است. این کلیپ آموزشی را حتما مشاهده نمایید.


نویسنده مطلب کریمی
  • مطلب بسیار عالی بود

  • بسیار عالی بود