انتهای محتوا

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری مطالب بیشتر

در این بخش از وبسایت کارخانه هیتر اسکندری ، برخی از ویدیوهای ارسال تجهیزات سنگین گرمایشی به شهرهای مختلف کشور را قرار داده ایم . این تصاویر فقط گوشه ای از تجهیزات ارسالی به مناطق مختلف کشور می باشد که به صورت روزانه و هفتگی از محل کارخانه ی هیتر اسکندری در شهر ارومیه صورت می گیرد .