شماره های تماس
۶ آذر ۱۳۹۶
نظر %

گرمایش گلخانه خیار

گرمایش گلخانه خیار | همانطور که میدانید گلخانه های بسیاری هستند که به تولید خیار مشغولند ، در این گلخانه ها برای اینکه بتوانند گرمایش گلخانه (هوای گرم) را در فصل زمستان نیز تامین نمایند از هیتر استفاده مینمایند، استفاده از هیتر در گلخانه ها برای گرمایش امری ضروری محسوب میگردد که حدود ۹۹% گلخانه های خیار از هیتر های آتش درون برای این کار استفاده مینمایند.

چنانچه در امر گرمایش گلخانه تجربه کافی ندارید میتوانید از تجربیات ما برای خرید بهترین سیستم گرمایش گلخانه استفاده نمایید. از آنجایی که گلخانه خیار بسیار حساس است و باید به دور از دود و دی اکسید کربن باشد بهتر است از هیترهای آتش درون (آتش خوار) برای تامین گرمایش استفاده نماید. گروه صنعتی اسکندری یکی از برترین تولید کنندگان بخاری برای گرمایش گلخانه میباشد و همیشه سعی بر این داشته تا بهترین هیترهای گرمایشی گلخانه را تولید نماید ، یکی از هیترهای گرمایشی استاندارد در زمینه گرمایش گلخانه هیتر آرارات و هیتر سوپر آرارات میباشد.

هیتر مخصوص گلخانه 

هیتر مخصوص گلخانه ، گروه صنعتی اسکندری هیترهایی را مخصوص استفاده در گلخانه طراحی و تولید کرده است که یک نمونه از این هیترها هیتر سوپر آرارات میباشد. هیتر سوپر آرارات با الگو گیری از طرح اسپانیا میباشد که با اقدامات انجام شده توسط گروه صنعتی اسکندری بر روی این هیتر راندمانی معادل ۸۵ الی ۹۰ درصد را به صورت آتش درون ارائه میدهد.

برای خرید هیتر گرمایشی گلخانه میتوانید به فروشگاه هیترهای گرمایشی ایران مراجعه فرمایید.


نویسنده مطلب کریمی