شماره های تماس
۱۱ مهر ۱۳۹۶
نظر %

فن اگزاست چیست؟

فن اگزاست Fan Exhaust ، فنی است که برخالف فن های دمنده، هوا را می کشد و از محیط خارج می کند. ساده ترین نوع فن های اگزاست ، هواکش های آشپزخانه هستند. فن های اگزاست صنعتی قدرت مکش بالایی در حدود ۰۰۱۱ CFMدارند که لازمه آن این است که پروانه های پرقدرتی داشته باشند. اگزاست فن ها معموال در دو حالت گردش هوا و یا خروج هوا مورد استفاده قرار می گیرند. در حالتی که از فن های اگزاست در گردش هوا استفاده شود، هوا پس از فیلتر شدن دوباره به محیط باز می گردد.

اگزاست فن

اگزاست فن

فن اگزاست در اتاق تمیز

از آنجا که خروج، ورود و گردش هوا در اتاق تمیز باید کنترل شده باشد، فن های اگزاست در این اتاق ها اهمیت دو چندانی دارند. معموال در طراحی های اتاق تمیز، هوا پس از مراحل مختلف فیلتراسیون از هواسازها تامین می شود و از یک سو مانند سقف وارد اتاق تمیز می شود و از سوی دیگر توسط فن های اگزاست از اتاق خارج می شود. حال این هوا گاه به طور کامل به محیط بیرون داده می شود و یا با توجه به طراحی و کاهش مصرف انرژی هوای خارجی از اتاق تمیز و یا انرژی آن به سوی هواساز باز می گردد. معموال در اینگونه موارد از فن های اگزاست استفاده می شود که خود دارای فیلتراسیون مانند فیلتر هوا هستند.

فن اگزاست در گلخانه ها

فن اگزاست در گلخانه ها

گروه صنعتی اسکندری تولید کننده انواع فن های اگزاست

گروه صنعتی اسکندری تولید کننده انواع فن های اگزاست در ابعاد مختلف میباشد. این فن ها مناسب برای استفاده در انواع سالن های مرغداری و قارچ میباشد. به طور مثال از فن های اگزاست بیشتر در تهویه مرغداری ها استفاده میگردد. (تهویه طولی و عرضی)

فن های اگزاست در گلخانه ها نیز برای تهویه هوا و جلوگیری از تجمع بیش از حد رطوبت استفاده میشود. فن های اگزاست اکثراً با عناوینی مانند فن گلخانه ، فن مرغداری ، فن ۱۴۰ در ۱۴۰ و… شناخته میشوند. گروه صنعتی اسکندری قادر است فن های سفارشی را در هر ابعادی به سفارش مشتری تولید نماید برای این اطلاع از این موضوع میتوانید به قسمت تماس با ما مراجعه فرمایید.

فن اگزاست در مرغداری و گلخانه

فن اگزاست در مرغداری و گلخانه

 


نویسنده مطلب کریمی