شماره های تماس

تامین گرمای مورد نیاز گلخانه

تامین گرمای مورد نیاز گلخانه | هر گلخانه ای نیاز به سیستم گرمایشی دارد البته با این تفاوت که در فصل های گرم از این سیستم استفاده نمیشود و گرمایش گلخانه از طریق نور خورشید تامین میگردد ، اما در زمستان قادر نخواهید بود که گرمای مورد نیاز گلخانه را از طریق نور خورشید تامین نمایید بنابراین باید از روش های مختلف جهت تامین حرارت مورد نیاز استفاده نمایید.

سیستم گرمایش گلخانه ها به این صورت میباشد که میبایست چندین مورد رعایت گردد که از این جمله میتوانیم به امکان تامین حرارت در سردترین روزها و شب های سال را داشته باشند ، سیستم گرمایش میبایست بتواند هوای گرم را در تمامی محیط گلخانه به صورت یکنواخت پخش نماید تا باعث پزمردگی گیاهان نگردد، تولید گرما در گلخانه میتواند به صورت منبع حرارتی مرکزی یا موضعی باشد.که در زیر به تعریف هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

سیستم حرارت مرکزی:

سیستم حرارتی مرکزی گلخانه

سیستم حرارتی مرکزی گلخانه

در این نوع سیستم حرارتی یک یا چند دیگ بزرگ بخاری قرار داده شده است که از طریق لوله ها در کل گلخانه به حرکت در می آید و تمامی محیط گلخانه را تقریباً به یک اندازه گرم مینماید البته شایان ذکز است که این نوع سیستم گرمایشی از هزینه اولیه بسیار بالایی برخوردار است.

سیستم حرارت موضعی:

سیستم حرارت موضعی گلخانه

سیستم حرارت موضعی گلخانه

در گلخانه های پلاستیکی و گلخانه هایی که در مواقع مشخصی از سال مورد استفاده قرار میگیرند سیستم های گرمایش مکزی مقرون به صرفه نمیباشد و بهتر است از سیستم گرمایش موضیگلخانه استفاده گردد، در این روش بخاری های گلخانه در نقاط مختلف گلخانه قرار دارد و فقط محیط اطراف خود را گرم مینماید، از جمله این نوع بخاری ها میتوان به بخاری های منفرد یا بخاری های تراکمی اشاره کنیم که توسط گروه صنعتی اسکندری نیز فروخته میشود.

برخی از بخاری های گلخانه به نوعی طراحی شده اند که دود حاصل از احتراق را به بیرون از گلخانه منتقل مینمایند و برخی دیگر نیز دود های حاصل از احتراق را نیز به داخل سالن هدایت مینمایند که هر دو این موارد توسط گروه صنعتی اسکندری تولید شده و به فروش میرسد. اگر هم بخواهیم مثالی برای هر یک از این هیتر ها بزنیم میتوانیم هیترهای آرارات ، سوپر آرارات ،  هیتر پی اف ، سوپر پی اف را برای بخاری هایی که دود را به خارج از سالن هدایت مینمایند مثال بزنیم و جت هیتر ها را برای بخاری هایی که دود را به بیرون از سالن هدایت نمی نمایند مثال بزنیم.

انواع هیترهای صنعتی

انواع هیترهای صنعتی

برخی از افراد معتقدند که دی اکسید کربن برای رشد گباهان و همچنین فتوسنتز مورد نیاز است ، اما این نظر کاملاً اشتباه است چراکه اگر شما جت هیتری در گلخانه خود نصب کنید خواهید دید حجم خروج دی اکسید کربن در هیترجت ها به اندازه ای زیاد است که تمامی گل ها طی چند روز به طور کامل پژمرده خواهند شد.


در این قسمت یک نمونه از هیترهای آرارات که در گلخانه نصب شده است را میتوانید مشاهده فرمایید


نویسنده مطلب کریمی